Du visar för närvarande Ägarledardagen

Ägarledardagen

Ibland kommer kunder till oss med en färdig idé som de vill ha hjälp att genomföra och ibland vill de ha vår hjälp redan på innehållsstadiet. På uppdrag av Styrelseakademien Skåne har vi två år i rad projektlett och producerat Ägarledardagen, en halvdag för bolagsägare.  Ett exempel på hur vi tillsammans med kund arbetar med helheten – från koncept/innehåll till genomförande.

Innehållsutveckling, Projektledning och produktion, Inbjudan och deltagaradministration, digital produktion, fysisk produktion/digital produktion.