Sparbanken Skånes Framtidsdag

Sparbanken Skåne instiftade två nya näringslivspriser år 2019  för att premiera och hylla entreprenörskap och intraprenörskap i de skånska företagen. Som projektledare ledde vi arbetet med att ta fram en arbetsprocess för priserna i kombination med uppdraget att skapa en Framtidsdag som återspeglade Sparbanken Skånes varumärke. Under en eftermiddag tog vi över kontor och hotellbyggnaden Ideon Gateway i Lund och förvandlade huset till en levande eventyta med föreläsningar och relevanta happenings i parallella sessioner på många platser samtidigt. Deltagarna fick uppdukat ett smörgåsbord av spännande programpunkter och genom en väl genomarbetad logistik blev transporten mellan programpunkterna en givande del av dagen.

Konceptutveckling, projektledning och produktion, bokning av innehåll, scenografiska lösningar, eventlogistik.