Strategisk rådgivning för möten och event

Strategisk rådgivning för möten och event

Ett välplanerat och professionellt genomfört event är väl investerade pengar. Vi vet hur ni ska gå tillväga för att nå er målgrupp, vi vet hur ett event ska förpackas för att det ska bli intressant för målgruppen och vi vet hur program och innehåll ska byggas upp för att skapa den bästa deltagarupplevelsen. Vi har en förkärlek för komplexa uppdrag som innehåller en mängd aktörer som ska samspela före, under och efter eventet. I vårt team finns strategiska rådgivare/konsulter, processledare samt projektledare och producenter.

  • När du inte vet hur du ska nå din målgrupp
  • När du vill ha hjälp med att skapa ett riktigt bra programinnehåll
  • När du vill uppnå bästa möjliga resultat med ditt event.
  • Synliggöra, skapa energi och dynamik, kring en specifik fråga, ett specifikt uppdrag.