Din partner när du vill gå från ord till handling positionera dig få människor att mötas skapa förändring

Välkommen till Cronström & Co – eventbyrån för dig som vill skapa verkligt värde för din affär. Kärnan i allt vi gör utgår från vår filosofi att det händer saker när människor möts. För oss är ett event en relationsbyggande plattform som ger dig som kund möjlighet att flytta positioner, utveckla din affär, accelerera ditt säljarbete och att skapa förutsättningar för människor att mötas och därigenom skapa nya möjligheter. Med vår kompetens inom projektledning, affärsutveckling, kommunikation, marknadsföring och eventproduktion omsätter vi dina mål och visioner, ditt syfte och kanske till och med utmaningar till ett event som genererar värde före, under och efter genomfört uppdrag.

Därför ska du anlita Cronström & Co

Vi är den lilla byrån med stor bredd och variation i både uppdrag och kunder. Hos oss är du aldrig en kund i mängden, vi arbetar kundnära och omsätter vår erfarenhet, vår expertis, vårt branschkunnande och vår omvärldsbevakning till värde i varje enskilt projekt. Vi erbjuder kreativ och strategisk höjd kombinerat med stor omsorg om detaljerna. Vi uppnår resultat genom att skapa event som en del av våra kunders affärsstrategi – för oss innebär det att vi paketerar ett specifikt syfte på rätt plats, till rätt målgrupp i relevant format för att uppnå resultat. Som team bidrar vi med vår expertis inom flera olika kompetensområden; projektledning, produktionsledning, kommunikation, marknadsföring och konceptutveckling. Med Cronström & Co får du en professionell och personlig partner som levererar resultat utifrån dina behov.

Vad gör en strategisk eventbyrå?

Med ett strategiskt arbetssätt före, under och efter ett event skapar vi värde för våra kunder. Det innefattar bland annat att vi omsätter idé, syfte och koncept till relevant innehåll under ditt event. Vi arbetar kundnära och ser till att eventets syfte tas tillvara i allt från de breda penseldragen ner till minsta detalj. Hela vägen från bearbetning av gäster och inbjudan till format, genomförande och uppföljning. Allt med syftet att eventet ska leva länge och generera värde för dig som kund i form av relationer, sälj och varumärke. 

Våra tjänster

Vi har tagit fram flera banbrytande koncept tillsammans med våra kunder, som till exempel Smarta Samtal, Almi the Glögg, Ägarledardagen, Höstminglet och Sparbanken Skånes Framtidsdag. Vi vet att det krävs ett strategiskt arbetssätt kring koncept och idé för att skapa ett framgångsrikt, imagedrivande event som skapar värde. På Cronström & Co har vi många års erfarenhet av koncept- och idéutveckling. Både i form av att ta fram helt nya koncept eller vara den rådgivande parten i uppstartsfasen av ett projekt.

Vill du skapa verkligt värde med ditt nästa event? Kontakta oss!

Ett framgångsrikt och värdefullt resultat har sin grund i ett tydligt syfte. Vi jobbar strategiskt och visionärt med syfte och mål för våra kunder. Därifrån jobbar vi aktivt med identifierad målgrupp – hur når vi dem och hur kommunicerar vi med dem på bästa sätt. Vilken tonalitet och vilken inramning krävs för att skapa värde för både uppdragsgivare och målgrupp. Ett strategiskt lyckat event har ett program och innehåll som stämmer överens med eventets syfte. Det absolut viktigaste när du börjar planera innehållet för ditt event är att du skapar programmet utifrån det du vill uppnå – innehållet blir då en effektiv bärare av ditt syfte. För att lyckas med det behöver du se till att de personer/programpunkter som ditt event har går i linje med syftet – och så klart att gästerna på plats uppfattar programmet som värdefullt och inspirerande.

Med detta som grund paketerar vi kunskapen tillsammans med ditt varumärke och tar det live.

Vill du nå ut med ett specifikt budskap? Kontakta oss!

Oavsett vilket syfte du har med ditt projekt är en professionell, trygg och syftesdriven projektledning a och o. Vi har genom många år av livekommunikation och event hittat modeller som ser till att projektet löper tryggt och smidigt från start till genomförande. Vi kan stötta upp med projektledning hela vägen, eller i delar av ditt projekt. Med ett stort nätverk, känsla för detaljer och inte minst det mänskliga mötet i fokus ser vi till att alla delar och detaljer av projektet uppnår önskat resultat.

Vill du gå från ord till handling? Kontakta oss!

Behöver du en utomstående partner som kan stötta upp strategiskt och rådgivande i kommande projekt eller frågeställningar har du hittat helt rätt. Med vår samlade kunskap, erfarenhet och kompetens kan vi med trygg hand leda, coacha och facilitera alla typer av projekt. Vi är ofta med i en initial fas där det handlar om att ta fram en strategi eller ett projekt utifrån en frågeställning eller ett mål. Vi leder ofta workshops med projektgrupper och kan med vår expertis inom strategisk livekommunikation och projektledning säkerställa att de insatser som sedan görs har ett tydligt syfte.

Vill du ha en strategisk partner? Kontakta oss!

Våra kunder finns inom alla branscher och sektorer och vi har en gedigen erfarenhet inom samverkan mellan näringsliv och akademi. Vi har stor vana av att agera bryggan mellan olika aktörer och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar för att både hitta och nå ett gemensamt mål för projekt. Vår erfarenhet inom kunskap, kommunikation och facilitering genererar en gemensam plattform som säkrar ett värdefullt och effektivt resultat för alla parter. När vi jobbar tillsammans uppnår vi resultat!

Vill du skapa möjligheter tillsammans? Kontakta oss!

Ett framgångsrikt och värdefullt resultat har sin grund i ett tydligt syfte. Vi jobbar strategiskt och visionärt med syfte och mål för våra kunder. Därifrån jobbar vi aktivt med identifierad målgrupp – hur når vi dem och hur kommunicerar vi med dem på bästa sätt. Vilken tonalitet och vilken inramning krävs för att skapa värde för både uppdragsgivare och målgrupp. Ett strategiskt lyckat event har ett program och innehåll som stämmer överens med eventets syfte. Det absolut viktigaste när du börjar planera innehållet för ditt event är att du skapar programmet utifrån det du vill uppnå – innehållet blir då en effektiv bärare av ditt syfte. För att lyckas med det behöver du se till att de personer/programpunkter som ditt event har går i linje med syftet – och så klart att gästerna på plats uppfattar programmet som värdefullt och inspirerande.

Med detta som grund paketerar vi kunskapen tillsammans med ditt varumärke och tar det live.

Vill du skapa mer affärer? Kontakta oss!

En moderator är navet i ett event eller möte.  Vi har ett stort nätverk av professionella och erfarna moderatorer som flitigt anlitas i olika projekt. För oss är det viktigt att en moderator bidrar till syftet i helheten, oavsett om det handlar om kunskapsintensiva event eller mer underhållningsfokuserade uppdrag. Vi erbjuder också coachning och rådgivning för moderatorer och mötesledare. Vill du läsa mer om hur vi jobbar med talare, föreläsare och moderatorer ska du gå in på viochvanner.se.

Vill du boka rätt innehåll till ditt event? Kontakta oss!

Vi kan stötta upp från a till ö när det gäller digital event-och mötesproduktion. Allt från den tekniska kompetensen kring produktionen till projektledning, rådgivning, innehållsplanering, moderering, översättning och efterbearbetning.

Vill du ta ditt digitala möte eller event till nästa nivå? Kontakta oss!

Ingen känner Skånes näringsliv bättre än vi. Vi lägger stor vikt vid omvärldsbevakning och att hålla oss uppdaterade på vad som händer runt oss. Vi utgår inte från en mall för våra event, vi ligger alltid steget före och ser till att hitta nya vinklar och koncept för att fylla våra kunders event med relevant innehåll. Att jobba med event handlar om att jobba med människor och vi har därmed skapat ett stort och brett nätverk inom näringslivet och akademin genom åren. Vårt nätverk innebär att vi både har bredd och spets och därigenom kan erbjuda kompetens i alla delar av våra uppdrag – från konceptutveckling och planering till projektledning, kommunikation och eventproduktion. Vi jobbar enbart med de bästa inom respektive område och kan alltid garantera kvalitet i alla led.

Vill du också ligga steget före? Kontakta oss!

Möt team

Med många års erfarenhet inom värdeskapande event och möten, erbjuder vi en rad kompetenser från idé till genomförande. Vi har ett brett nätverk av erfarna konsulter för att säkerställa att ditt event når önskat resultat.

Henrietta Gatestål

Henrietta är projektledaren med stort P och har många års erfarenhet som producent och produktionsledare. Hon missar aldrig en detalj och lämnar inget åt slumpen när hon med trygg hand tar våra projekt från start till mål.

Kontakt

henrietta@cronstromco.se
+46 (0)705 47 47 87

Eleni Cronström

Eleni har 20 års erfarenhet av att förpacka kunskap till nytänkande format och koncept inom och mellan näringsliv, akademi och den offentliga sektorn. Hon är expert på samverkan och strategisk, syftesdriven livekommunikation.

Kontakt

eleni@cronstromco.se
+46 (0)705 68 01 01

Emelie Andersson

Emelie är en erfaren marknadsförare och kommunikatör med en passion för att skapa engagerande budskap. Hon är expert på att anpassa och paketera information för att nå rätt målgrupp med rätt innehåll.

Kontakt

emelie@cronstromco.se
+46 (0)730 57 44 97