Strategisk koncept-& idéutveckling​

Strategisk koncept-och idéutveckling

Vi har tagit fram flera banbrytande koncept tillsammans med våra kunder, som till exempel Smarta Samtal, Almi the Glögg, Ägarledardagen, Höstminglet och Sparbanken Skånes Framtidsdag. Vi vet att det krävs ett strategiskt arbetssätt kring koncept och idé för att skapa ett framgångsrikt, imagedrivande event som skapar värde. På Cronström & Co har vi många års erfarenhet av koncept- och idéutveckling. Både i form av att ta fram helt nya koncept eller vara den rådgivande parten i uppstartsfasen av ett projekt.

Vill du skapa verkligen värde med ditt nästa event?