En av Cronström & Co:s specialiteter är kunskapsevent – vårt breda nätverk inom näringsliv, politik och den offentlig sektor kommer här verkligen till sin rätt. I stora drag fyller ett kunskapsevent två syften:

 

  • Synliggöra, skapa energi och dynamik, kring en specifik fråga, ett specifikt uppdrag.
  • Samla olika aktörer, intressenter, medlemmar, partners – även allmänheten – för inspiration och kunskapsutbyte, nätverkande och samarbeten.

Vi har en förkärlek för komplexa uppdrag som innehåller en mängd aktörer som ska samspela före, under och efter eventet. I vårt team finns strategiska rådgivare/konsulter, processledare samt projektledare och producenter.