Besöksnäringens ledarforum

En gång om året samlas ledare och beslutsfattare från hela Sverige för nätverkande, trendspaning och diskussioner kring framtidens besöksnäring. I nära samarbete med vår uppdragsgivare Visita projektleder, producerar och genomför vi besöksnäringens ledarforum för tredje året i rad.

 

Uppdraget omfattar

  • en genomtänkt kommunikativ plattform.
  • anmälningsdelar och anmälningslogistik.
  • ett omfattande föreläsningsprogram med professionell moderator.
  • interaktiva break-out sessions.
  • kvällsprogram med underhållande middag med kockar och mat i världsklass.

Besöksnäringens ledarforum 2013 ägde rum på Tylösand. Temat var Ledarskap och insikt med talare som Näringsminister Annie Lööf, Salvatore Grimaldi, Garry White och Colin Moon. Med utgångspunkt i Visitas nya logotype och grafiska profil tog vi tillsammans med Bysted fram allt konferensmaterial. Året dessförinnan genomförde vi ledarforumet på Kolmården.

Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar och är en näring som får en allt större samhällsekonomisk betydelse. Med stor trovärdighet och gott anseende i samhället representerar Visita över 6000 arbetsplatser som tillsammans står för merparten av besöksnäringens totala omsättning. Som bransch- och arbetsgivarorganisation har Visita två huvudsakliga verksamhetsområden: branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjlighet att inta en väl framskjuten position i Sverige och internationellt, så att vi i ännu högre grad kan bidra till ökad tillväxt och nya jobb.

 

Läs om våra andra uppdrag här.