TODO – mötesplats för unga jobb och studier

2013 beslutade Malmö stad att arrangera en återkommande mässa och konferens i syfte att få fler unga malmöbor in på arbetsmarknaden. Cronström & Co:s uppdrag: att utveckla ett koncept för det årligt återkommande evenemanget, koordinera de många olika aktörerna samt projektleda genomförandet.

 

TODO omfattade tre dagar och innehöll tre olika mässor (gymnasiemässa, yrkesuppvisningar och rekryteringsmässa) för unga malmöbor 18-30 år samt en idékonferens riktad till politiker och tjänstemän inom arbetsmarknadsområdet.

En lång rad aktörer inom Malmö stad, Arbetsförmedlingen och det regionala näringslivet samverkade i de intensiva förberedelserna. Vårt ansvar var att

  • koordinera alla aktörer och arbetsgrupper.
  • tillsammans med delprojektledarna för de olika mässorna, Malmömässan och kommunikationsbyrån Kolossal inreda utställningsområdet på 3600 kvadratmeter.
  • hålla i all logistik kring de tre mässorna och idékonferensen som pågick parallellt.
  • bemanna – profilera och briefa alla funktionärer.
  • marknadsföra TODO.
  • hantera anmälningar, förbeställningar, registrering och liknande.
  • planera för dokumentation och utvärdering.
  • optimera programinnehållet – flöde, dynamik, tempo – för idékonferensen.

Närmare 10 000 personer besökte TODO, som är tänkt att vara ett årligen återkommande evenemang. Tillsammans med Kolossal tog Cronström & Co fram ett koncept som tar höjd för kommande år med utrymme för såväl kontinuitet som vidareutveckling.

Är du intresserad av skapa en ny mötesplats? Se andra exempel på mötesplatser som vi har utvecklat för våra kunders räkning:

Øresund Business Meeting

Advokatsamfundet södra kretsen – advokatpub och årsmöte

 

Läs om våra andra uppdrag här.