Sustainable TALKS 9 april

Sustainable TALKS är ett samarbete mellan Öresundskraft och Cronström & Co. Att utveckla samhället i en hållbar riktning är en gemensam utmaning. Idén med Sustainable TALKS är att bjuda in ett tjugotal utvalda nyckelpersoner inom hållbarhetsområdet i nordvästra Skåne till ett möte där vi sätter samtal och interaktion i fokus. Vi vill skapa en mötesplats som bidrar till aktiv handling utifrån den kunskap Sustainable TALKS ger.