Styrelseakademiens Årsmöte

Under flera år har vi haft förtroendet att arbeta tillsammans med Styrelseakademien Skåne och även i år fick vi ansvar att genomföra deras årsmöte men denna gång digitalt. Efter att årsmötet avslutats bjöds det på ett inspirerande föredrag av Henrik Mitelman där den digitala publiken bjöds in till att ställa frågor.