StyrelseAkademiens Ägarledardag 5 mars

StyrelseAkademiens dag för ägarledda bolag. Detta är dagen för ägare som vill fortsätta utveckla sina bolag, utbyta kunskaper om ägarfrågor, och skapa nya kontakter.

Under eftermiddagen kommer besökare få lyssna till bl.a. Henrik MitelmanPontus CorneliusThomas Frostberg och Kristina Jarring Lilja.