Smarta samtal

Under våren anordnar vi i nära samarbete med de erfarna journalisterna och moderatorerna Mia Odabas och Åsa Julin en serie frukostseminarier på högaktuella teman under namnet ”Smarta Samtal” på Playhouse Theatre på Östermalm i Stockholm.

 

Smarta samtal bygger på vår tro på kraften i det smarta samtalet – ett samtal där aktuella samhällsfrågor lyfts upp med hjälp av relevanta gäster och en insatt publik. Våra kunniga moderatorer pratar med, inte om, de personer som spelar roll i de fenomen vi belyser. Vi involverar också personerna i vår publik, som vi tror är minst lika smarta som gästerna på scenen.

Fokus är aktuella samhällsfrågor utifrån ett näringslivsperspektiv, där vi söker oss djupare ner i specifika frågeställningar med företrädare som brinner för sammanhanget. Vi är nyfikna på hur vi kan gå från ord till handling och samarbeta över gränser. Vår ambition är att bjuda på nya insikter hos både scengäster och publik, vilka består av såväl dagens som framtidens ledare från politik, näringsliv och civilsamhälle.

Läs mer om vårens program på smartasamtal.se

16 juni – Tema: Svenska investeringar i Afrika. Gäster: Anders Borg, Charlotte Petri Gornitzka, Abela Mpobela Agnarson och Caroline af Ugglas.

Cronström & Co har ett nära samarbete med Mia Odabas och Ulrika Fjälborg som driver Smarta Samtal. Mia och Ulrika står för innehållet, Cronström & Co för arrangemanget – planering, koordinering, genomförande.

Mia Odabas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm som blev ekonomijournalist på den tiden ekonomi var förunnat siffernördar. Hon har skrivit i många tidningar, framför allt Svenska Dagbladet i många år. Hon har också jobbat som reporter och redaktör på Aktuellt på Sveriges Television. Modererat har hon gjort i en bra bit över tio år, och hon möter varje vecka på scenen högt uppsatta personer från politik och näringsliv.

Ulrika Fjällborg är frilansjournalist och moderator, skildrar verkligheten och berättar historier i skrift och tal, i tryckta såväl som direktupplevda medier. Hon har många års erfarenhet som redaktör och reporter främst inom fackpress, till exempel Veckans Affärer, där hon ansvarat för tidningens seminarieproduktion och ledarskapsbevakning. Ställer raka frågor som ger talande svar. Alltid närvarande, tydlig, påläst – och gärna lite rolig.

 

Läs om våra andra uppdrag här.