Øresund Business Meeting

Øresund Business Meeting är en uppskattad, återkommande mötesplats för danska och svenska företagare, växelvis i Köpenhamn och Malmö, med frukostföreläsningar och årligt halvdagsseminarie. Vi utvecklade konceptet för mötesplatsen och genomförde alla arrangemang under de tre första grundläggande åren.

 

Øresund Business Meeting är ett initiativ från Øresundsbron med det övergripande målet att inspirera företag i Öresundsregionen att få upp ögonen för den rikedom av affärsmöjligheter som finns tvärs över sundet, samt skapa en positiv utveckling i regionen.

Vi fick i uppdrag av Øresundsbrokonsortiet att skapa och etablera en ny mötesplats där affärsfolk från båda sidor sundet skulle kunna mötas under lättsamma, informella former. Under en period av tre år (2010-2012) genomförde vi årligen en serie frukostmöten på båda sidor sundet samt ett halvdagsseminarie växelvis i Malmö respektive Köpenhamn på olika teman. I vårt uppdrag ingick att

  • tillsammans med kommunikationsbyrå, filmproduktionsbolag m.fl. underleverantörer ta fram ett tydligt visuellt koncept för mötesplatsen.
  • identifiera sponsorer.
  • inför varje frukostföreläsning och halvdagsseminarie göra research och identifiera talare och goda exempel inom ett viss utvalt tema.
  • briefa moderator och talare och övriga gäster på scen.
  • hantera all logistik kring de olika arrangemangen i Malmö/Lund och i Köpenhamn.
  • produktionsleda varje arrangemang på plats.

Totalt sett har närmare 2000 svenska och danska företagare deltagit i de olika arrangemangen . Øresund Business Meeting är en väl etablerad mötesplats med en trogen, återkommande publik.

Fler exempel på satsningar i Öresundsregionen där vi har fått i uppdrag att förverkliga en vision och strategi

 

Läs om våra andra uppdrag här.