Morotspriset

Med Morotspriset vill vi lyfta fram den skånska ledare – inom såväl privat som offentlig och ideell verksamhet – som bäst lyckats få sina medarbetare att prestera goda resultat genom att motivera dem att utvecklas och trivas! Ett gott ledarskap leder till goda företag som leder till en välmående region!

 

Morotspriset delas ut av Motivationshuset och Cronström & Co i nära samarbete med PwC och Swedbank. Priset instiftades 2002 och har delats ut till bland annat Kerstin Lindell, Bona, Charlotta Falvin, TAT, Anders Dahlvig, IKEA, Lars Samuelsson, LTH och Tom Prahl, MFF.

En duktig ledare låter individen utvecklas inom ramen för kollektivet och inser att det inte är tillräckligt med enbart kompetens för att skapa ett vinnande lag. Inom idrotten finns flera exempel på personer som lyckats med denna uppgift. På samma sätt som det för ett idrottslag krävs mer än teknik, kondition och taktik för att röja framgångar, krävs det mer inom näringslivet. Framgångsrika ledare av idag inser vikten av att motivera sina medarbetare och få dem att trivas. De besitter inte bara kompetens inom ekonomi, teknik eller marknadsföring utan bygger effektiva lag genom att inspirera och utveckla medlemmar i organisationen. Vi anser att denna egenskap inte alltid uppmärksammas tillräckligt och har därför instiftat Morotspriset.

Vi har ett nära samarbete med våra medarrangörer PwC och Swedbank, som även leder de fyra lokala jurygrupperna placerade i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Vinnare av Morotspriset 2013 – Pontus Bodelsson, VD Helsingsborgs Dagblad

Vinnare av Morotspriset 2014 – Bodil Sonesson, Vice President Global Sales, Axis Communications

 

Läs om våra andra uppdrag här.