Industriell symbios

Den 12 mars 2015 arrangerade Kemira, Öresundskraft och Industry park of Sweden ett halvdagsseminarium på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Cronström & Co. hjälpte till att rama in och fylla evenemanget med intressant innehåll.

 

”Att vinna på att återvinna” var temat för dagen där deltagarna fick ta del av erfarenheter från fungerande industriella symbioser i samhället samt diskutera framtida möjligheter i ämnet. De lärde sig bl.a. hur restprodukter från ett företag kan bli insatsvaror vid ett annat samt vilka viktiga miljöfrågor samhället står inför idag och hur företag kan göra skillnad.

Talade gjorde bl.a. aktörer som ingår i Symbios i Helsingborg; Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren och Markku Rummukainen, Professor i Klimatologi vid Lunds universitet. Seminariet leddes av Catarina Rolfsdotter Jansson. Vill du läsa mer om evenemanget och de olika talarna? Gå in på Industriell symbios hemsida.

Vi vill tacka alla som deltog för ett väl genomfört event.

 

Läs om våra andra uppdrag här.