Ideon Gateway – utveckling och invigning

Långt innan det första spadtaget till Ideon Gateway togs, önskade byggherren, Ikano Kontor, utveckla hela idén om en arbetsplats med ovanligt högt i tak. Vi fick i uppdrag att konceptualisera en serie kreativa möten riktade till potentiella hyresgäster, experter och forskare. 2013 var drömmen realiserad och vi projektledde, producerade och genomförde den officiella invigningen.

 

Ideon Gateway föddes som idé 2004 och på ett tidigt stadium i idéprocessen fick Cronström & Co  i uppdrag att konceptualisera och producera en serie möten, bl.a. think tanks och frukostträffar.

Handplockade intressenter, experter, forskare, potentiella – och i takt med att huset växte blivande – hyresgäster bjöds in för att tillsammans ta initiativ till intressanta och viktiga diskussioner kring framtidens kontor och innovativa arbetsmiljö.

Varje möte var uppbyggt kring ett eget tema och varje inbjudan hade ett unikt format och koncept för att illustrera temat och väcka nya tankar som ett led i den kreativa processen.

2013 producerade vi på uppdrag av Ikano Kontor, Ideon Ab och Elite Hotels den officiella invigningen.

Målet: att levandegöra visionen för Ideon Gateway, visa på husets möjligheter och fylla det med innehåll. Invigningen bjöd bland annat på

  • dramatisk teater integrerad bland besökarna, gästerna på ett oväntat sätt.
  • Ideon Gateways värdeord översatta till en unik smakprofil omsatt i drinkar och praliner.
  • en tur genom huset med utplacerade affärscases – de vinnande bidragen i Venture Cup Syds regionfinal.
  • lunchbeat.
  • officiell invigning på kvällen för inbjudna gäster med David Batra som konferencier.

Ideon Gateway är med sina 19 våningar Lunds nya landmärke och är skapat för att ytterligare utveckla det gynsamma innovationsklimat som redan finns på Ideon-området. Redan på ritbordet planerades Ideon Gateway för det kreativa företaget. Mötet – gärna det spontana och gränsöverskridande – blir möjligt genom att huset redan från början innehåller osedvanligt många mötesplatser. Ideon Gateway är tänkt för mindre eller medelstora företag inom flera verksamhetsområden. Som i Ideon Gateway kan korsbefrukta varandra – det är visionen.

I Lund har vi även invigt Medicon Village och under flera år i rad projektlett och producerat Lund Grand Prix.

 

Läs om våra andra uppdrag här.