Handelsbankens fastighetsdag 20 mars

Under Handelsbankens fastighetsdag får du ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner kopplade till fastighetsmarknaden.