Global Compact

Utöver att vi arbetar med möten och event erbjuder vi även konsultarbete inom kommunikation och marknadsföring. Sedan årsskiftet 2020/2021 har vi konsultat Global Compact Network Sweden men att stötta och driva processer för eventplanering och kommunikationsarbete så som att driva sociala kanaler, hemsida och nyhetsbrev.