#F:ekt 14 gav effekt för HD – Sydsvenskan

På uppdrag av HD – Sydsvenskan producerade Cronström & Co F:ekt 14 på Slagthuset i Malmö för ca. 200 yrkesverksamma marknadsförare.

 

Dagen bjöd inte bara på en trevlig lunch med nätverksmöjligheter utan gav framförallt inblick och verktyg för navigation i ett alltmer komplext medielandskap. Konsumentforskare Sofia Ulver fokuserade på människorna bakom tekniken reklamguru Johan Ronnestam pratade om digital kommunikations möjligheter och utmaningar och David Batra bjöd på komisk kommunikation. Frågor i stil med;  -“vilka kanaler lämpar sig för vilken typ av marknadsföring?” och -“hur nås kunderna i bruset av content?” fick svar. Potentialen av crossmedia diskuterades och därmed vilka effekter som kan uppnås genom att kombinera digitala och traditionella kanaler. Dessutom fick deltagarna med sig ett stort mått av inspiration att applicera på sina respektive verksamheter och klienter.

 

Läs om våra andra uppdrag här.