C/O Stad – miljonprogram i förvandling

Den 20-22 maj 2014 arrangerade Miljöförvaltningen i Malmö stad och Europeiska Integrationsfonden för första gången en gränslös tankesmedja – C/O Stad – på temat hållbar förvandling av Sveriges miljonprogramsområden.

 

Det bakomliggande syftet var att ta ett samlat grepp om frågan och att samla en bred målgrupp från olika sektorer och professioner från hela landet för att låta dem mötas och diskutera gemensamma frågor på ett gränsöverskridande och holistiskt sätt.

Miljöförvaltningen anlitade projektledare, producenter och koordinatorer från Cronström & Co. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med beställaren och kommunikationsbyrån Bysted.

Det primära syftet var att skapa ett forum för att sprida information om slutsatser och arbetsmodeller från ett antal EU-finansierade projekt med integrations- eller miljonprogramsfokus. Samtidigt skulle ribban läggas högre än vid en traditionell spridningskonferens.  Resultatet blev C/O Stad – miljonprogram i förvandling.

Olika slags innehållsformat blandades och ramades in på ett professionell och intresseväckande vis, sakfrågorna (och inte projekten) ställdes i centrum. Förutsättningar för en större gränsöverskridande diskussion skapades genom att försöka attrahera och integrera en bred målgrupp från offentlig förvaltning, politik, idéburen sektor, akademi och det fria näringslivet. Under tre dagar förvandlades Moriska paviljongen i Malmö till smältdegel för personer som arbetar med hållbar stadsutveckling.

På programmet stod keynoteföreläsningar, seminarier, paneldiskussioner, workshops och utflykter för de flera hundra gästerna från olika sektorer och professioner. Bland de många talarna fanns Feiburgs f.d. Stadsbyggnadsdirektör Wulf Daseking, Skandias hållbarhetschef Lena Hök, Soraya Hashim från Rättviseförmedlingen samt ett antal politiker och chefstjänstemän på nationell och lokal nivå.

Lars Mogensen anlitades som professionell moderator för programmets huvudspår. Han fick sällskap av ett 10-tal experter som kunde leda de mer specialiserade diskussionerna.

Konferensen blev också en plattform för andra aktiviteter och arrangemang: under kvällarna anordnades kvällsprogram för både konferensgästerna och allmänheten i samarbete med regionala kulturproducenter. Parallellt med dagsprogrammet förlade andra verksamheter inom Malmö stad samt forskningsrådet Formas egna seminarier och presentationer i andra lokaler på Moriska paviljongen. Konferensen blev på så vis en arena för olika aktiviteter med koppling till hållbar stadsutveckling som bidrog till att fler människor fick anledningar att mötas men också bli goda ambassadörer för och sprida information om konferensen och uppdragsgivarens verksamhet.

Cronström & Co:s huvuduppgifter bestod av projektledning såväl som innehålls- och liveproduktion samt evenemangskoordinering inför och under de tre dagarna på Moriskan:

  • Ansvara för projektledning genom budget, tidplaner och kontraktering av leveranssäkra underleverantörer.
  • Vara ett stöd i arbetet med att identifiera målgrupper samt att utforma en strategiskt stark inbjudan och en effektiv deltagarkommunikation.
  • Stötta uppdragsgivaren i det centrala arbetet att definiera tydliga syften och säkerställa att allt i arrangemanget harmonierade med dessa.
  • Utveckla ett träffsäkert och nyanserat koncept för programstrukturen samt producera programinnehåll, utveckla passande presentations- och samtalsformat, kontraktera och informera en passande moderator och i samarbete med kommunikationsbyrå och andra leverantörer utveckla och samordna bildproduktion och scenografi.
  • Förbereda keynotetalare och andra centrala medverkande på deras uppgifter.
  • Höja den kreativa ribban för evenemanget, bl.a. genom att engagera en scenkonstnär för att skapa en tankeväckande installation som aktiverade lokalen med bild, ljud och rörelse med utgångspunkt i konferensens tema.
  • Sörja för att allt praktiskt såsom teknikbeställningar, matbeställningar, skyltning, registreringslösningar, värdskap, möblering och bemanning låg i linje med de bekomliggande strategierna och stöttade ett professionellt och komplikationsfritt arrangemang med fungerande publikflöden.

Hållbarhet var inte bara en central del av konferensens innehåll – det var dessutom en viktig faktor i genomförandet av uppdraget. Utgångspunkten för hållbarhetarbetet var Malmö stads policies och checklistor för hållbara events. Nyckeln till hållbarhetssäkringen låg i en tät och kontinuerlig dialog med samarbetspartners och underleverantörer. Maten som serverades var i möjligaste mån närproducerad, ekologisk och med en liten andel kött, allt vatten som serverades var kranvatten, allt engångsmaterial var gjort av majsstärkelse, bud och bilresor gjordes när så var möjligt med miljöfordon och lokalerna var anpassade för personer med funktionshinder.

miljonprogram i förvandlingUnder hela processen fanns dessutom en ständig kreativ öppenhet för möjligheter att minimera negativ påverkan och maximera positiva effekter: lokalen som valdes ligger bra till i förhållande till kollektivtrafiknoder och cykelstråk, programmet startade först när dagens första tåg från Stockholm och Göteborg hade anlänt till Malmö, gymnasieungdomar från Malmö engagerades för att bemanna delar av konferensen och avlönades via Praktik vid Events, ett klimatsmart agerande uppmuntrades i inbjudan, en av utflykterna gjordes till fots och allt programinnehåll präglades av heterogenitet med avseende på ålder, kön och bakgrund.

”Vi vill tacka vår fantastiska produktionsbyrå Cronström & Co. De har verkligen förstått vår vision och inte varit rädda för att pröva nya saker.”

Katja Wänberg, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Läs Sydsvenskan artikel

Se programmet 20-21 maj

 

Fotograf: Tomaz Lundstedt

 

Läs om våra andra uppdrag här.