Ägarledardagen

 

På uppdrag av Styrelseakademiens samarbetspartners genomförde vi för andra året i rad Ägarledardagen, men denna gång digitalt. Denna konferens har som syfte att skapa samtal mellan ägare av ägarledda bolag runt om i Skåne, något som tidigare inte erbjudits på marknaden. Eftermiddagen bjöd dels på inspirerande föredrag av bla företagsekonomen Kjell A Nordström, men även öppna samtal och diskussioner deltagarna emellan, något som vi tycker är oerhört viktigt, inte minst på digitala konferenser.